Aanmelden?


Wanneer u als ouder(s) geiïnteresseerd bent/zijn in onze school, neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek geven we graag toelichting over de gang van zaken binnen de school en antwoord op mogelijke vragen. Tevens wordt u rondgeleid door de school met eventueel een bezoekje aan de groep waar uw kind(-eren) geplaatst zal/zullen worden.

Voor meer informatie bel Maikel van Breukelen: 0578-571555 of mail ons: desprengevaassen@stichtingproo.nl.


Bij voorkeur maken we naar aanleiding hiervan een afspraak onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven als de kinderen van onze school aanwezig zijn. Ook vertellen we u graag hoe de inschrijvingsprocedure verder verloopt.  

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.